V listopadu tohoto roku uplyne přesně 800 let od narození Anežky České, která se významně podílela na utváření dějin českého národa. K tomuto výročí  ČRDM realizuje projekt „Stromy Anežky České“ – prostřednictvím svých sdružení vysadí 100 stromů. Bude se jednat o lípu srdčitou (Tilia cordata ‚Roelvo‘) – náš národní strom.
U každého stromu bude informační tabule, která bude obsahovat informace o Anežce České, o partnerech projektu a také o sdružení, které strom vysadilo.

A tak i my jsme vysadili jednu lípu za naší budovou Elim:)
Místo vestiček a brožurek na Awanu jsme popadli lopaty, hrábě, kladivo a další důležité nářadí, dali se do práce a za chvíli bylo hotovo 🙂 

Celá akce byla zakončena v pondělí 7.11. ve 14 hodin, kdy byla na zahradě Anežského kláštera v Praze zasazena lípa za přítomnosti ministra kultury MUDr. Jiřího Bessera, pražského arcibiskupa Mons. Dominika Duky, kněze a bohemisty Prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc., životopisce sv. Anežky České, a dalších hostů.

© 2021 Sbor Církve bratrské v Písku - Elim
Nahoru
Sledujte nás: