VIZE A POSLÁNÍ

Vize

Společnost proměněná Kristovou láskou skrze naše společenství.

 

Poslání

Zakořeněni v Boží lásce činit učedníky, kteří celým srdcem následují Krista.

Věříme tomu, že je to setkání s Boží láskou, které vede k opravdové proměně člověka i společnosti.  Věříme tomu, že si nás Bůh k proměně společnosti použije. Chceme být proto doslova zakořenění v Boží lásce, abychom tuto lásku mohli zprostředkovat i druhým.

Elim chce být otevřenou církví.

  • Chceme být otevření všem hledajícím lidem.
  • Chceme být otevření a připravení k hledání Boží vůle

hala