HODNOTY

Hodnoty sboru Elim

  • Chceme žít v lásce k Bohu i k sobě navzájem.
  • Jako společenství, rodiny i jednotlivci, chceme žít pod autoritou Boží, věrni Písmu a otevřeni působení a vedení Ducha svatého.
  • Ducha svatého nechceme uhášet žádnou lidskou činností či nečinností, skepsí ani prosazování lidské vůle, ani jej nechceme zarmucovat nekajícností. Toužíme žit v pokání a ve vědomí, že z milosti jsme nazváni Božími dětmi.
  • Chceme být misijním společenstvím, které hledá cesty k nevěřícím lidem a zvěstuje evangelium. Chceme podporovat svědecký život jednotlivců.
  • Křesťan nemá mít na mysli jen sebe, ale chce být pomocí druhým. Toužíme po tom, aby sbor tvořili zdraví Kristovi učedníci, kteří jsou citliví k potřebám druhých, a kteří pomáhají dalším lidem, aby z nich také byli zdraví učedníci….
  • Chceme, aby v našem společenství nacházeli svůj duchovní domov lidé všech generací. Chceme podporovat mezigenerační vztahy.
  • Chceme, aby naše bohoslužby, vyučování a další aktivity byly srozumitelné lidem, kteří do společenství přicházejí z vnějšku.
  • Chceme spolupracovat s ostatními společenstvími, případně zakládat nová společenství Elim v regionu.