Podle různých slovníků je diakonie službou lásky a pomoci ve všech oblastech lidské nouze a je nedílnou součást křesťanského poslání.

Zkráceně řečeno DIAKONIE je péče o potřebné, služba bližním v nouzi.

Samotný Elim vznikl původně jako společnost pro evangelizaci a diakonii, už v roce 1990. Jeho hlavní náplní bylo právě zprostředkovat Boží lásku těm, kteří to nejvíce potřebují. Vnímáme, že právě v diakonii se snoubí láska k Bohu s láskou k lidem.

V současné době rozvíjíme ve sboru CB Elim diakonii v několika liniích:

  • péče o potřebné (návštěvy, rozhovory, praktická pomoc, potravinová pomoc atd),
  • občasné volnočasové (proti-smutkové) aktivity pro dříve narozené (návštěvy, výlety, přednášky, společná setkání u oběda),
  • akce „Dobrý skutek měsíce“ – sbírky na konkrétní potřeby (pračky, ledničky, sušičky, chůvičky, oblečení atd..)
  • a v největší míře teď v poslední době pomoc v nouzi Ukrajinským uprchlíkům

Z historie – Jak to všechno začalo?
Diakonská činnost Elimu začala v oblasti náhradní rodinné péče (2 pěstounské rodiny) a v oblasti pomoci s rehabilitací osob po léčbě závislosti. Během let se postupně rozvinula do dalších oblastí: poradenská i praktická pomoc v nefunkčních rodinách, služba handicapovaným a nemocným, péče o seniory, svobodné matky a osamělé lidi, alkoholiky, bezdomovce, nezaměstnané a v poslední době péče o chudé ve městě prostřednictvím potravinové pomoci, pomoc Ukrajinským uprchlíkům a duchovní poradenství s modlitbami.

Výrazné osobnosti diakonské práce – práce začala pod vedením br. kazatele Pavla Hojky, který razil heslo – každý křesťan služebníkem. V počátcích sboru sloužilo v této oblasti hodně lidí bez rozdílu věku. Významnou postavou je určitě Hanka Pecková, která se stala adoptivní matkou více dětí, Jaroslav Pospíchal, který svou praktickou pomocí přispíval ke zvládání různých životních situacích mnoha členům našeho sboru, Miloš Khek a další terapeuti, kteří se podíleli na praktické a duchovní službě v rehabilitačním středisku na Hladné, manželé Khekovi, kteří sloužili jako diakoni v posledních letech a především mnoho těch, kteří nejsou „vidět“, ale s láskou a zájmem se starají o potřebné ve svém volném čase.

Důležitou oblastí je od roku 2019 také potravinová pomoc, v níž v počátcích stála Klára Heczková a její tým, a po té Daniela a David Flaškovi.
V současné době je oficiální diakonkou sboru Elim, na poloviční úvazek, Jana Šenfeld . Ve svém volném čase jí pomáhá její manžel a tým dobrovolníků.

V rámci diakonie spolupracujeme i s městskými a státními neziskovými organizacemi.

Veškerá práce je podporována finančními dary členů a přátel sborů Elim.

K této podpoře se můžete připojit i vy – naše číslo účtu u České spořitelny je: 642 759 369 / 0800,

variabilní symbol 333, nebo použijte výše uvedený QR kód.

Jana Šenfeld

jana.senfeld@elimpisek.cz