STRAKONICE

12. 1. 2022 MODLITEBNÍ PROCHÁZKA (zpravidla každou středu)

20:15 | Sraz u lávky na Podskalí

 

14. 1. 2022 SETKÁNÍ ŽEN (zpravidla pátek 1x za 14 dní)

19:00 | Bližší informace Bonnie, Štěpánka, Nicole

 

21. 1. 2022 PIVO S MUŽI (zpravidla pátek 1x za 14 dní)

19:00 | Bližší informace Jiří Valeš 731 017 822

 

29. 1. 2022 Výlet na Javorník

Od rána do odpoledne | Bližší informace Štěpánka H.

 

13. 2. 2022 DOMÁCÍ BOHOSLUŽBA (vždy 2. neděle v měsíci)

9:30 | Drachkov 77

 

13. 3., 10. 4.,  2022 DOMÁCÍ BOHOSLUŽBA (vždy 2. neděle v měsíci)

9:30 | Drachkov 77

 

17. 4. 2022 VELIKONOČNÍ DOMÁCÍ BOHOSLUŽBA

9:30 | Drachkov 77

 

8. 5., 12. 6. 2022 DOMÁCÍ BOHOSLUŽBA

9:30 | Drachkov 77

 

17. – 23. 7. 2022 ELIM CAMP

Více informací

 

 

NA ZAČÁTKU BYLY ANGLICKÉ KEMPY Odnož Elimu ve Strakonicích rostla s tím, jak přibývali lidé, kteří jezdili na akce pořádané sborem v Písku (zejména anglické kempy), prožili setkání s živým Bohem, nechávali se pokřtít a začali spolu tvořit. V průběhu mnoha let byl tento pomalý přirozený růst doprovázen službou amerických misionářů. I v současnosti pořádáme kempy jako jeden z mostů k lidem.

FORMY SETKÁVÁNÍ SE MĚNILY Vznikl Exit klub, dojíždělo se pravidelně na setkání mládeže v Písku, vznikly ženské skupinky. Co se týče bohoslužeb, tak první byly příležitostná domácí shromáždění od roku 2007, potom pronájem v DDM, pronájem v Moiře, pronájem na Palackého náměstí, atd.

STRAKONICE JSOU NAŠÍ SRDCOVOU ZÁLEŽITOSTÍ Přes dvě desítky tisíc lidí bydlí ve Strakonicích. Pro další desetitisíce jsou Strakonice hlavním městem, kam dojíždějí za občanskou vybaveností (obyvatelstvo města cca 24 tis., s okresem cca 70 tis.). Protože jsme přesvědčení o tom, že našemu Bohu na všech těchto lidech záleží, tak nám směřování Strakonic jako celku není lhostejné. Přejeme si, aby se sem mladí lidé vraceli, budovali zde své životy a byli obohacením. Chceme podporovat to dobré, co se tu děje a spolupodílet se na společném prostředí.

Žije tu mnoho obětavých lidí – Ježíšovi na nich záleží bez ohledu na jejich výkonu.

Žije tu mnoho nadaných lidí – jejich talent může být lépe spravován ve vztahu s Ježíšem.

Žije tu mnoho osamělých lidí – mohou se stát součástí velké Boží rodiny.

Žije tu mnoho pomýlených lidí – mohou začít svou cestu proměny v navrácení k jejich Stvořiteli.

CÍRKEV ZVENČÍ MŮŽE PŮSOBIT JAKO KOMPLIKOVANÁ DESKOVÁ HRA Vidíte jednotlivé prvky všelijakých tvarů, mluví se o získávání všelijakých kartiček, odkrývání kartičky na kolo, každý tah má svoji strukturu atd atd. Jak to někdo může hrát a říkat, že ho to baví!? A přece je to možné!! 🙂 Podobně jako taková hra Robinson Crusoe má svůj příběh, do kterého jsou hráči vtaženi, tak církev žije Příběhem s velkým „P“. Všechny věci potom mají svůj význam podle svého vztahu k tomu příběhu. Nemůžete pořádně pochopit a ocenit dobrou deskovou hru a stejně tak nemůžete pochopit a ocenit církev, dokud neporozumíte jejich hlavnímu příběhu.

P.S.: NEJSME SVĚDKOVÉ JEHOVOVI ANI TZV. MORMONI Jsme křesťané, kteří se drží důrazů reformace (viz Jan Hus, Martin Luther, J.A. Komenský, atd.)

P.P.S.: NEPOKLÁDÁME SE ZA TZV. „JEDINOU PRAVOU“ CÍRKEV NA STRAKONICKU. S „Katolíky“ máme přátelské vztahy a příležitostnou spolupráci. S AC Mana máme velkou shodu a hojnou spolupráci. 🙂

V NEDĚLI SE JEZDÍ DO PÍSKU Vždy když se nekoná naše shromáždění ve Strakonicích, tak se dojíždí za společenstvím křesťanů v Písku. Všichni, kdo jezdí auty, mají někdy místo a mohou být osloveni. V případě potřeby asistence s dojížděním lze psát Jozefu Štefančíkovi na 731 688 805.

ZÁZNAMY Z BOHOSLUŽEB SI MŮŽETE PUSTIT NA YOUTUBE V období nouzového stavu to bývají celé předtočené bohoslužby. Jinak vždy alespoň zvukový záznam kázání. YouTube kanál Elim.

Z PÍSKU I ODJINUD LZE SLUŽBU PODPOŘIT Ideálně se přistěhujte a posilte náš misijní tým, který nese nemálo břemen spojených s rodičovstvím a službou. Pokud však ve Strakonicích nebydlíte a chcete se zapojit do podpory na dálku, tak nám napište na strakonice@cbelim.cz – můžete dostávat pravidelně zprávy o nás a našich potřebách modliteb. Naším cílem je mít 30 lidí/rodin zvenčí, s nimiž jsme v kontaktu a kteří za námi stojí.

FINANČNÍ DARY PŘÍMO NA ZALOŽENÍ SBORU VE STRAKONICÍCH lze posílat na zvláštní účet 2201926706/2010, jehož majitelem je sbor Elim v Písku, avšak hospodaření s ním je již v režii Strakonic.