V případě nutnosti pište na mailovou adresu: pomoc.elim@gmail.com – ozveme se vám zpátky.

Každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci  probíhá výdej pomoci na určeném místě, dle dohody.  

Víte o někom, kdo se dostal do tíživé finanční situace, ztratil střechu nad hlavou, není schopen materiálně zabezpečit svoje děti, nebo sebe a uvítal by, kdyby dostal nějaké potraviny, čistící prostředky a pod.? Pokud ano, můžeme mu alespoň trochu pomoci!

Náš sbor se připojil k projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“, projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomocistátního rozpočtu. Projekt nám zprostředkovává Diakonie Církve bratrské. (Více o projektu se dozvíte na stránkách Diakonie Církve bratrské zde:). Typickými příjemci mohou být kromě hodně chudých lidí i samoživitelky, vdovy, vdovci, rodiny s nízkým příjmem, nemocní, zadlužení lidé a pod.. Nijak nemusíme zkoumat z jakého důvodu jsou tito lidé chudí, zda si to zavinili sami, či nikoli….

Pokud o někom takovém víte, můžete využít tabulku níže a zajistit mu pomoc, či vyplnit sám za sebe.

     Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základních hygienických potřeb. Oproti minulému roku nyní můžeme poskytnout i školní pomůcky. V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, psychologická péče, duchovní vedení).

     Díky programu rozdělil CB Elim v Písku od prosince 2018 potraviny a materiální pomoc v hodnotě okolo 1. mil Kč a podpořil více jak 400 osob. Naši dobrovolníci  předávají balíčky rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, či zaměstnáním  a to v okrese Písek. Spolupracujeme s místními organizacemi např. Naděje, Fokus či Prosperita z.s.

Naše pobočka je také v Českém Krumlově a okolí. 

z ohlasů……..

Vážení, moc děkuji vaší církvi za humanitární pomoc. Velice si toho vážím vzhledem k tomu že jsem se dostala do obtížné životní situace. ….(dopis pokračuje osobní zkušeností).  Děkuji mockrát XX ( maminka samoživitelka se 4 dětmi)

Chci moc poděkovat za vaši potravinovou pomoc.  Vážím si toho a moc mi to pomohlo. Bylo to jak druhé Vánoce. (senior ZTP)

[/column]

Klára Heczková

+420 777 782 834

klara.heczkova@gmail.com

Církev bratrská Elim v Písku
U Výstaviště 463