Víte o někom, kdo se dostal do tíživé finanční situace, ztratil střechu nad hlavou, není schopen materiálně zabezpečit svoje děti, nebo sebe a uvítal by, kdyby dostal nějaké potraviny, čistící prostředky a pod.? Pokud ano, můžeme mu alespoň trochu pomoci!

Od 1.4. 2023 se výdej pomoci přesouvá do ul. Alšova 11, v Písku. V případě potřeby pište na tel. číslo 704 616 108, nevolejte, pište SMS. Bez předešlé domluvy nelze pomoc čerpat. 

Výdejní dny od 1.4. 2023 vždy mezi 13 -14 hod. a to v  neděli:

30.dubna , 28. května, 25. června

Náš sbor se připojil k projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“, projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomocistátního rozpočtu. Projekt nám zprostředkovává Diakonie Církve bratrské. (Více o projektu se dozvíte na stránkách Diakonie Církve bratrské zde:). Typickými příjemci mohou být kromě hodně chudých lidí i samoživitelky, vdovy, vdovci, rodiny s nízkým příjmem, nemocní, zadlužení lidé a pod.. Nijak nemusíme zkoumat z jakého důvodu jsou tito lidé chudí, zda si to zavinili sami, či nikoli….

      Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základních hygienických potřeb. Oproti minulému roku nyní můžeme poskytnout i školní pomůcky. V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, psychologická péče, duchovní vedení).

     Díky programu rozdělil CB Elim v Písku od prosince 2018 potraviny a materiální pomoc v hodnotě okolo 2. mil Kč a podpořil více jak 1000 osob. Naši dobrovolníci  předávají balíčky rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, či zaměstnáním  a to v okrese Písek.

Naše pobočka je také v Českém Krumlově a okolí. Odkaz zde

z ohlasů……..

Vážení, moc děkuji vaší církvi za humanitární pomoc. Velice si toho vážím vzhledem k tomu že jsem se dostala do obtížné životní situace. ….(dopis pokračuje osobní zkušeností).  Děkuji mockrát XX (maminka samoživitelka se 4 dětmi)

Chci moc poděkovat za vaši potravinovou pomoc.  Vážím si toho a moc mi to pomohlo. Bylo to jak druhé Vánoce. (senior ZTP)

Jana Morozová

+420 704 616 108

janamorozova@seznam.cz

Adresa zřizovatele:
Sbor Církve bratrské v Písku - Elim
U Výstaviště 463, Písek 39701

Adresa výdeje pomoci:
Alšova 11, Písek 39701