Předmětem projektu je výstavba nové budovy pro naším sborem založenou Základní školu Cesta, kde se budou nacházet nové odborné učebny, školní klub a školní družina včetně potřebného zázemí, čímž dojde k zajištění odpovídacích prostor a dostatečných kapacit pro realizaci kvalitního základního vzdělávání.

Cílem projektu je formou novostavby objektu základní školy zajistit kvalitní a moderní výuku pro žáky v rámci základního vzdělávání. Předmětem projektu je též pořízení moderního vybavení, nábytku a učebních pomůcek pro realizaci výuky. Hlavním cílem je tak celková modernizace výuky a zajištění odpovídajících prostor pro poskytování moderního vzdělávání, vč. zajištění bezbariérovosti budovaných prostor.

Výsledkem projektu bude zcela nové zázemí pro účely poskytování vzdělávání na Základní škole Cesta. To zajistí dostatečné zázemí pro realizaci efektivní a moderní výuky odborných předmětů spolu se zajištěním prostor pro školní družinu či školní klub. Dojde též k rozvoji materiální základny školy pro poskytování odpovídajícího vzdělávání. Bude podpořen dlouhodobý rozvoj školy v oblasti výuky a výstupního profilu absolventa školy.

Důsledkem realizace projektu bude nová budova školy, která bude poskytovat zázemí a vybavení pro výuku odborných předmětů a zvýšení znalostí a dovedností žáků.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Unie (Spolufinancováno Evropskou unií). 

 

AKTUALIZACE 28/12/2023: Činnost vedoucí k výběru zhotovitele stavby bude konána podle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách formou otevřeného zadávacího řízení. Potenciální zájemci budou moci nalézt informace na veřejném profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek a následně pak v případě zájmu podat své nabídky.

© 2023 Sbor Církve bratrské v Písku - Elim
Nahoru
Sledujte nás: