Milí přátelé, ve třetím čísle Emila vám chceme shrnout, co se dělo v misijní službě našeho sboru
v létě. Byl to čas rozsévání, cíleného zvěstování Božího slova, svědectví a kontaktů s novými lidmi,
kteří mají bližší zájem o křesťanství nebo se s ním setkávají poprvé. Nahlédněme tedy společně
„za dveře“ všech akcí očima jejich organizátorů. Přečíst si ho můžete zde: http://cbelim.cz/wp-content/uploads/2020/09/Emil-č-3-září-2020-.pdf

Přeji příjemné čtení.

Za redakci Dáša Maňásková

© 2023 Sbor Církve bratrské v Písku - Elim
Nahoru
Sledujte nás: