Fotky z tábora 2015

Po(zimní) pobyt

Kontakt

Klára Hezcková

777 782 834

klara.heczkova@gmail.com

Aktivity s dětmi jsou dlouhodobě podporovány MŠMT a Jihočeským krajem

 

SCHŮZKA AWANA KLUBU obsahuje tři základní bloky týmové hry, práci v malých skupinkách podle věku s příručkami a společný biblický program s vyhodnocením schůzky . Srdcem programu jsou malé skupinky. Zde děti pod vedením vedoucího pracují svým tempem s vlastní příručkou. Motivace k duchovnímu růstu se děje prostřednictvím osobního vztahu s vedoucím a systému oceňování. V příručkách se plní jednotlivé lekce soustředěné kolem základních veršů z Písma. Tyto verše se pak děti učí zpaměti, čímž postupují v příručce a dostávají příslušné odznaky. Systémem učení se Písmu zpaměti děti dostávají hluboké základy Božího slova.

screen-shot-2016-10-02-at-22-37-01

 

AWANA HRY

awana-132
Awana hry jsou celostátním setkáním Awana klubů. Soutěží se v deseti předem určených mezinárodních disciplínách v Awana čtverci. V České republice jsou pořádány od roku 2003. Hlavním účelem Awana her je, aby se děti z klubů mohly navzájem poznávat a diváci mohli slyšet 

evangelium.

 

Konference Awany

První konference Awana vedoucích v ČR se konala následující rok po založení Awana klubů – na podzim 2001. Konference jsou určeny nejen pro vedoucí Awany, ale i pro všechny zájemce o práci s dětmi. Náplní konferencí jsou přednášky renomovaných odborníků na práci s dětmi.

Kontakt: Klára Heczková, klara.heczkova@gmail.com

Verš Awany
Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník,
který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.
                                                                     2. list Timoteovi 2,1