Můžeme se těšit na nový díl Ke kořenům. Tématem kázání je pastorace. A po delším čase budeme slavit Svatou večeři Páně. Prosím, abyste se na přijímání doma připravili, a to v dvojím smyslu.

  1. Připravte si už před bohoslužbou chléb a víno, abyste se v čase bohoslužby, sice takto omezeně, ale přece, připojili ke společnému stolování s Ježíšem.
  2. Připravte svá srdce. Svatá večeře Páně je hodem pro hříšníky, kteří svůj hřích poznali, vyznali a chtějí ho opustit. Prosím, abyste s tímto vědomím k přijímání přistupovali. Proveďte v modlitbě revizi toho, jak žijete, a pokud Vám Pán ukáže nějaký hřích, vyznejte jej, zřekněte se jej a proste za odpuštění a sílu vítězit. Pokud to jen trochu jde, dejte do pořádku svůj vztah s lidmi. Slova „Odpusť mi prosím“ nebo „odpouštím ti“, „mám tě rád“, „nezlobím se“, jsou zcela jistě tou dobrou cestou k nápravě vztahů i ke společnému stolování s Ježíšem.

Od 11:00 se také můžete připojit přes tento odkaz https://us02web.zoom.us/j/5415482875  na modlitební setkání za současnou epidemiologickou situaci. Můžeme se tak vidět alespoň přes kameru a sdílet se o tom, jak se nám daří.

Vaši Martin Běle a Jiří Musil

© 2021 Sbor Církve bratrské v Písku - Elim
Nahoru
Sledujte nás: