Evangelista Matouš byl původním povoláním celník. Marek a Lukáš jej nazývají Levi. Možná byl bratrem Jakuba Alfeova – dalšího z dvanáctky Ježíšových učedníků. Jinak toho o Matoušovi vlastně moc nevíme. V evangeliích ale čteme o jeho setkání s Ježíšem. A právě o tomto setkání bude nedělní kázání. Kromě kázání, zazní chvály, začneme sérii svědectví „Co vidíme, když covidíme“ a povíme si něco k obrazu, který vidíte na plakátku. Těším se! 🙂

Martin Běle

Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že váš Mistr jí s celníky a hříšníky?“ On to uslyšel a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“ Matouš 9. kapitola

© 2021 Sbor Církve bratrské v Písku - Elim
Nahoru
Sledujte nás: