Přátelé Elimáci, bratři a sestry,

zveme vás opět ke slyšení Božího slova, zpěvu chval a ke společenství Božích dětí do Sboru Církve Bratrské v Elimu. Sejdeme se v 9:30 (pozor, chváliči tentokrát v 8:30) ve sborové budově na Výstavišti.
A budeme slavit Večeři Páně – tak připravme svá srdce, vyznejme hříchy a přijměme odpuštění, které Pán Ježíš zaplatil na kříži svou krví. Odpusťme druhým, odpusťme sami sobě… ať můžeme v plnosti prožívat život, který pro nás Pán Ježíš připravil.
Vy, co budete sledovat bohoslužby doma, si můžete připravit chléb a víno a přidat se k oslavě této důležité památky.
Toto shromáždění bude zároveň přenášeno na YouTube, na kanále CB Elim.
Během bohoslužeb už budou besídky pro děti 🙂 a v 18:00 setkání ke chvalám a modlitbám v Elimpii.
Jak víte, jsme v těchto dnech v procesu volby našeho nového kazatele – správce sboru. Staršovstvo navrhuje a plně stojí za Jirkou Musilem, jehož ordinace ke kazatelství (tzn. oddělení pro duchovní službu) proběhne na Konferenci Církve bratrské dne 19.června 2021 za účasti delegátů ze všech sborů CB.
Pro náš sbor se Jiří kazatelem stane ve chvíli, kdy jej zástupce Rady CB bude tzv. instalovat na náš sbor (tzn. že bude pověřen, umístěn do duchovní služby v našem sboru). A to samozřejmě v případě, že si Jirku zvolíme.
Tato volba je naplánována na příští neděli 20. června. Svůj hlas (ať sou-hlas či ne-sou-hlas) můžeme dát každý z nás, členů sboru Elim, kterému je víc než 18 let.
Protože se jedná o velmi důležité rozhodnutí v životě našeho sboru, chce staršovstvo dát možnost k volbě co největšímu počtu našich členů.
Proto již tuto neděli po shromáždění bude možnost k předstihové volbě – v čase 10,45-11,15. Další termín bude ve středu 16.6 v čase 18-19 hod. A samozřejmě také v neděli 20. června, kdy budou hlasy sečteny a oznámen výsledek.
Věřím, že toto rozhodnutí provázejí i vaše modlitby.
Přidejme do svých modliteb také naše nemocné, mnozí z nich se již uzdravují, za to patří Pánu Bohu díky a vyprošujme požehnání pro jejich rekonvalescenci a úplné uzdravení.
Modleme se také za letní akce, kdy někteří členové našeho sboru prožívají nejrušnější chvíle, aby připravili, zajistili a naplnili poslání našeho Pána Ježíše „jděte do celého světa a kažte evangelium …..“. Buďme jim v modlitbách oporou. Kéž vás, naši milí, toto břemeno netíží, ale stane se lehkým a rozkošným – s Boží pomocí.
Mysleme v modlitbách také na naši školu – závěrečné finišování ve výuce, výlety, společné chvíle před prázdninami, příležitosti  k rozhovorům, dostavbu a vybavení dřevostavby za domem (všimli jste si, že už tam je a je krásná ???). Také se modleme za učitele, ať mají sílu a trpělivost do posledních školních dní. Za ředitele a vedení školy – ať mají moudrost a nadpřirozené obdarování k rozhodování, plánování atd.
Přejeme vám, ať každého z vás naplní radost z toho, jak moc vás Pán Bůh miluje a jak vzácní jste v Jeho svatých očích.
© 2023 Sbor Církve bratrské v Písku - Elim
Nahoru
Sledujte nás: