V neděli 9.9. 2012 opět odstartují nedělní besídky pro děti. Letos budeme mít 3 oddělení  a jednu změnu, na kterou se moc těšíme. Chceme mít jednou za měsíc společné dětské shromáždění, které povede Ellen B.  Do spolupráce budou přizváni i dorosťáci a další, kteří mají zapálené srdce pro službu dětem.   Toto se netýká té nejmladší skupiny besídky, jelikož pro ně by to bylo ještě nesrozumitelné . Ty budou mít svoje pravidelné besídky v klubovně s archou.Pro ně jsem nakoupila nové krásné materiály, které jim mohou pomoci pochopit, to co probíráme. Ale nejdůležitější je, že se všichni chceme učit o Pánu Bohu a jeho lásce, odpuštění, jeho činech a předávat toto z generace na generaci. Bohu buď sláva!

                                                                                               Klára

© 2021 Sbor Církve bratrské v Písku - Elim
Nahoru
Sledujte nás: