Tento víkend jsme podnikli výlet do vesničky Slivice u Milína. Bydleli jsme na faře a podnikali výlety. Tak například jsme navštívili blízký památník Vojna, který byl nejprve zajatecký tábor pro německé válečné zajatce, poté tábor nucených prací a následně vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického režimu .

Ale největší radost byla, když jsme dorazili do Jerusaléma!! S ratolestí a bujarým pokřikem „hosanna“, tak jako kdysi vjížděl Ježíš na oslu  a lidé před něj kladli palmové ratolesti. Jan  12:13   Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: „Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský.“

A v neděli návštěva bohoslužby v místním kostele – začínající poutí na květnou neděli. Ale v tom kostele byla zima:) Více fotek z výletu zde

© 2021 Sbor Církve bratrské v Písku - Elim
Nahoru
Sledujte nás: