Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa

 Víte o někom, kdo se dostal do tíživé finanční situace, ztratil střechu nad hlavou, není schopen materiálně zabezpečit svoje děti, nebo sebe a uvítal by, kdyby dostal nějaké potraviny, čistící prostředky a pod.? Pokud ano, můžeme mu alespoň trochu pomoci!

Náš sbor se připojil k projektu přes Diakonii Církve bratrské, při které se pomáhá našim chudším spoluobčanům. Nemusí jít nutně o bezdomovce nebo lidi pod hranicí chudoby. Může jít i o lidi, kteří prostě mají „hluboko do kapsy“. Typickými příjemci mohou být kromě hodně chudých lidí i samoživitelky, vdovy, vdovci, rodiny s nízkým příjmem, nemocní, zadlužení lidé a pod.. Nijak nemusíme zkoumat z jakého důvodu jsou tito lidé chudí, zda si to zavinili sami, či nikoli….
Pokud o někom takovém víte, můžete využít tabulku níže a zajisti mu pomoc, či vyplnit sám za sebe. Pokud nemáte důvěru k tabulce, napište na mail. adresu klara.heczkova@gmail.com, nebo kazateli sboru martin.bele@gmail.com
Martin Běle, kazatel sboru