Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa

 Víte o někom, kdo se dostal do tíživé finanční situace, ztratil střechu nad hlavou, není schopen materiálně zabezpečit svoje děti, nebo sebe a uvítal by, kdyby dostal nějaké potraviny, čistící prostředky a pod.? Pokud ano, můžeme mu alespoň trochu pomoci!

Náš sbor se připojil k projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“, projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu. Projekt nám zprostředkovává Diakonie Církve bratrské. Nemusí jít nutně o bezdomovce nebo lidi pod hranicí chudoby. Může jít i o lidi, kteří prostě mají „hluboko do kapsy“. Typickými příjemci mohou být kromě hodně chudých lidí i samoživitelky, vdovy, vdovci, rodiny s nízkým příjmem, nemocní, zadlužení lidé a pod.. Nijak nemusíme zkoumat z jakého důvodu jsou tito lidé chudí, zda si to zavinili sami, či nikoli….
Pokud o někom takovém víte, můžete využít tabulku níže a zajisti mu pomoc, či vyplnit sám za sebe. Pokud nemáte důvěru k tabulce, napište na mail. adresu klara.heczkova@gmail.com, nebo kazateli sboru martin.bele1@gmail.com
Pomoc probíhá tam, že se nám ozvete, my se s vámi zkontaktujeme a domluvíme se na případné pomoci, rozhovoru, způsobu vydání potravin a hygienických potřeb:

Více o projektu se dozvíte na stránkách Diakonie Církve bratrské zde:

Tato pomoc probíhá také v Českém Krumlově a okolí.  Kontaktní a výdejní místo naleznete na adrese: Tovární 66, Český Krumlov. Můžete se také telefonicky domluvit s paní Maňáskovou na tel.čísle 737 441 903. Facebook: Církev bratrská ELIM Český Krumlov

Martin Běle, kazatel sboru

Z vašich ohlasů: 

Vážení,

moc děkuji vaší církvi za humanitární pomoc. Velice si toho vážím vzhledem k tomu že jsem se dostala do obtížné životní situace. ….(dopis pokračuje osobní zkušeností).  Děkuji mockrát XX ( maminka samoživitelka se 4 dětmi)

Chci moc poděkovat za vaši potravinovou pomoc.  Vážím si toho a moc mi to pomohlo. Bylo to jak druhé Vánoce. (senior ZTP)