Bratři a sestry,

vývoj opatření proti šíření koronaviru je velmi rychlý. Naše včerejší vyhlášení o shromážděních Elim už dnes neplatí. Dnes ve 14:00 hod vláda vyhlásila stav nouze, který se mimo jiné týká i shromažďování. V této chvíli je prakticky nemožné organizovat bohoslužebná shromáždění ve sboru Elim. Shromáždění jsou tedy až do odvolání zrušena. V této chvíli si ani nejsem jist tím, zda je moudré doporučit vám setkání ve skupinkách. V úterý se sejdeme se staršími, kde věc budeme řešit. Vše jsou preventivní opatření. Nepodléháme panice ani strachu. Pamatuje na to, že nic nás nemůže odloučit od Lásky Boží, která je v Kristu Ježíši.

Pokud budete potřebovat nějakou pomoc, rozhovor, konzultaci, jsem k dispozici na telefonu 774 670 323

Prosím modleme se za to

– aby se nákaza přestala šířit
– za ochranu lékařů, zdravotníků a pečovatelů
– za nakažené pacienty
– za země, které jsou nejvíce postižené
– za ty, kteří vládnou, aby činili moudrá rozhodnutí
– za nás, abychom byli těmi, kteří přináší naději, pokoj a víru.

Doporučuji, abyste naslouchali kázání na křesťanských televizích či rádiích. Pokud máte přístup k internetu, doporučujeme navštívit například tyto stránky, kde najdete kázání.

https://www.mozaika.hk/
http://www.13ka.cz/index.php/media/audio
http://cbelim.cz/
http://tvnoe.cz/

Doporučuji také studium knihy Jeremiáš, připravené v rámci 40 dní s Biblí
https://40dni.cbkladno.cz/

S láskou,
Martin Běle, kazatel sboru CB Elim

© 2020 Sbor Církve bratrské v Písku - Elim
Nahoru
Sledujte nás: