Milá sborová rodino,

nastává doba, kdy se budeme moci opět setkat – sice za trochu omezujících podmínek, ale přeci!!!

Podle nařízení vlády se můžeme shromažďovat v počtu menším než 100 lidí, každý musí mít roušku a mezi námi musí být dodrženy 2 metrové odstupy. To se nám může zdát buď divné, a nebo to můžeme pojmout tak, že to bude vlastně vtipné, zábavné a radostné. Ve velkém sále v Elimu vyslechneme Boží slovo, zazpíváme chvály a společně se pomodlíme. Po skončení shromáždění se sice nebudeme moci zdržovat uvnitř budovy, ale po shromáždění si venku – na parkovišti, u řeky, kdekoliv dál od budovy Elimu – můžeme navzájem popovídat.

Samozřejmě za dodržení bezpečnostních opatření, ve skupinkách max. do 10 lidí, každý na svou zodpovědnost.

Staršovstvo sboru a tým pro přípravu bohoslužeb připravuje naše sborové setkání již na neděli 17. května, a to v obvyklém čase, v 9,30 hod. Bohoslužby zatím proběhnou bez dětí. Rodičům děkujeme za pochopení. Program pro děti bude zajištěn on-line besídkou. Pro hlídajícího rodiče i pro vás, kteří zůstanete doma, zajistíme bohoslužbu online.

Věříme, že již brzy se budeme moci sejít všichni bez omezení. 🙂

Pán Bůh ať je s vámi, chrání vás, potěšuje a žehná vám.

 

Za staršovstvo a B – tým

Martin Běle

© 2020 Sbor Církve bratrské v Písku - Elim
Nahoru
Sledujte nás: